Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen in 2020

From Kelten
k3-2021-jaski-publicatieoverzicht-keltologen-nederland /
Revision as of 11:11, 22 August 2022 by Formator (talk | contribs) (User: Lars Nooij)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
88
Gepubliceerd: 26 juli 2021
Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen in 2020
Bart Jaski
Title (EN): Overview of publications by Dutch Celticists in 2020
Abstract (EN):

In order to inform our readers of the latest developments in Celtic Studies, Kelten offers an overview of academic publications in the fields of Celtic linguistics, literature, history and archaeology by Dutch scholars, published during the preceding year. Publications in Kelten itself are not included. Earlier publications by Dutch celtologists may be found in the general overview on www.vanhamel.nl/codecs/PONK. Corrections, or references to any publication we may have overlooked, may be sent to redactie@vanhamel.nl.

De redactie streeft ernaar de lezers van Kelten zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van Keltische studies. Daarom plaatsen we eenmaal per jaar een overzicht van de publicaties van Nederlandse keltologen en (van) zij die werkzaam zijn in andere vakgebieden maar wel bijdragen aan de keltologie. In alle gevallen gaat het om publicaties die gerelateerd zijn aan Keltische taalkunde, letterkunde, geschiedenis of archeologie. Hieronder treft u een alfabetische lijst van publicaties die officieel in het jaar 2020 zijn verschenen. De publicaties in Kelten zijn niet in deze lijst verwerkt.

Bij het samenstellen van de lijst hebben we gebruikgemaakt van de gegevens voor zover deze bij ons bekend of door ons traceerbaar waren. In dit opzicht benadrukken we het voorlopige karakter van deze lijst. Graag willen we onze informanten bedanken voor hun bijdragen aan deze lijst. Mocht u aanvullingen hebben, dan kunt u contact opnemen met redactie@vanhamel.nl. De gegevens zullen dan in de volgende lijst verwerkt worden. Voor informatie over eerdere publicaties van Nederlandse keltologen verwijzen we u naar de online versie op www.vanhamel.nl/codecs/PONK. Inmiddels zijn op deze plaats ook weer meerdere aanvullingen verwerkt.

Beuken, Ruud van den

[met Ondřej Pilný en Ian R. Walsh (red.)]
Cultural convergence: the Dublin Gate Theatre, 1928-1960 (Londen: Palgrave Macmillan, 2020).

Introduction: cultural convergence at Dublin’s Gate Theatre.
In: ibid, 1–13.

Blom, Alderik H.

[met Jürgen Uhlich en Torsten Meißner (red.)]
Zeitschrift für celtische Philologie 67 (2020).

Recensie van:
Wim Gerritsen, Verhalen van de drakendochter: leven en werk van Maartje Draak (1907–1995) (2019).
In: Zeitschrift 
für celtische Philologie 67 (2020) 224–34.
 
Recensie van:
Pádraic Moran (red.), De origine scoticae linguae (O´Mulconry´s Glossary). An early Irish linguistic tract, with a related glossary, Irsan (2019).
In: Studia Celtica 54 (2020) 190–92.

Borsje, Jacqueline

Random thoughts about restless women.
In: Elena A. Parina, Victor V. Bayda en Andrej V. Sideltsev (red.), Focal, fios agus foghlaim. Сборник статей в честь юбилея Татьяны Андреевны Михайловой [Festschrift in honour of Tatyana A. Mikhailova] (Moscow: Maks-Press, 2020) 31–35.

Broeke, Peter van den

Handgevormd aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse tijd van de cultusplaats te Empel.
In: Metaaltijden 7 (2020) 135–160.

Fontijn, David R.

Economies of destruction: how the systematic destruction of valuables created value in Bronze Age Europe, c. 2300-500 BC (Londen: Routledge, 2020).

Fransen, Theodorus

Automatic morphological parsing of Old Irish verbs using finite-state transducers.
In: Language@Leeds Working Papers, Issue 1 (2020) 15–28.
https://www.latl.leeds.ac.uk/article/automatic-morphological-parsing-of-old-irish-verbs-using-finite-state-transducers/

Automatic morphological analysis and interlinking of historical Irish cognate verb forms.
In: Elliott Lash, Fangzhe Qiu en David Stifter (red.), Morphosyntactic variation in Medieval Celtic languages. Corpus-based approaches, Trends in Linguistics, Studies and Monographs [TiLSM] 346 (Berlijn: De Gruyter Mouton, 2020) 49–83.
https://doi.org/10.1515/9783110680744-004

Leerdam, Andrea van

[met Clara Strijbosch]
Een ontmoeting tussen Brandaan en Wim Gerritsen. 
In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 136, nr. 1 (2020) 65–67.

Leerssen, Joep

Cultural mobility and political mobilization: transnational dynamics, national action.
In: Xosé M. Núñez Seixas (red.), The First World War and the nationality question in Europe: global impact and local dynamics (Leiden: Brill, 2020) 17–36.

Meelen, Marieke

Annotating Middle Welsh: POS tagging and chunk-parsing a corpus of native prose.
In: Elliott Lash, Fangzhe Qiu en David Stifter (red.), Morphosyntactic variation in medieval Celtic languages: corpus-based approaches. Trends in Linguistics. Studies and Monographs 346 (Berlijn: De Gruyter Mouton, 2020) 27–48.

[met Silvia Nurmio]
Adjectival agreement in Middle and Early Modern Welsh native and translated prose. 
In: Journal of Celtic Linguistics 21, nr. 1 (2020) 1–28.

Meens, Rob

Boniface: preaching and penance.
In: Michel Aaij en Shannon Godlove (red.), A companion to Boniface, 
Brill’s companion to Christian tradition 92 (Leiden: Brill, 2020) 201–218.

Otten, Willemien

Thinking nature and the nature of thinking: from Eriugena to Emerson (Stanford: Stanford University Press, 2020).

Porck, Thijs

Columbanus’s De mundi transitu in early medieval England: a new source for an Old English homily (Irvine VII) in Oxford, Bodleian Library, Bodley 343.
In: Susan Irvine en Winfried Rudolf (red.), The anonymous Old English homily: sources, composition, and variation, Medieval and Renaissance authors and texts 25 (Leiden: Brill, 2020) 234–256.

Roymans, Nico

Muntslag in crisistijd: de goudstaters van de Eburonen en Caesars verovering van de Nederrijn/Maasregio.
In: V. T. van Vilsteren, J. R. Beuker, P. W. van den Broeke en E. M. Theunissen (red.), Overpeinzingen op een vuilnisbelt. Liber amicorum aangeboden aan Wijnand van der Sanden ter gelegenheid van zijn afscheid als conservator bij het Drents Museum (Groningen: Barkhuis, 2020) 111–121.

Stam, Nike

The SCS research podcast Ní Hansae. Trailer; Podcast 1-4.
Online via: 
https://www.dias.ie/series/ni-hansae/ (Dublin: DIAS, 2020).

Strijbosch, Clara

Zie 'Leerdam, Andrea van'.

Toorians, Lauran

Waren de oudste kades heggen? Twee verwante woorden voor mogelijk ook verwante zaken.
In: Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis 29 (2020) 20–25.

Vries, Ranke de

A student’s companion to Old Irish grammar. Second revised edition (Burlington: Forgotten Scholar Press, 2020). 

Toevoegingen voor 2019

Roymans, Nico

Late Iron Age coin hoards with silver rainbow staters from Graetheide (NL) and the mid-1st century BC hoard horizon in the Lower Rhine / Meuse region.
In: Germania.
Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts 97 nr. 1-2 (2019) 65–92.

Vries, Ranke de

The rosc passage in the Recension C dindhenchas of Port Láirge.
In: Ériu 69 (2019) 55
–79.

Toevoegingen voor 2018

Schrijver, Peter

Talking Neolithic: the case for Hatto-Minoan and its relation to Sumerian.
In: Guus Kroonen, James P. Mallory en Bernard Comrie (red.), Talking Neolithic: proceedings of the workshop on Indo-European origins held at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, December 2-3, 2013, Journal of Indo-European studies monograph series 65 (2020) 336–374.Vorige bijdrage
Ierse toverspreuken van vroeger tot nu
David Mulder
10 september 2021
Volgende bijdrage
Nieuws en mededelingen Kelten 88
Lars Nooij
11 oktober 2021