Nieuwjaarswoord 2021

From Kelten
k86-2021-gohil-nieuwjaarswoord-stichting-a.g.-van-hamel-keltisch-colloquium-ziekte-en-gezondheid
86
Gepubliceerd: 4 januari 2021
Nieuwjaarswoord 2021
Ashwin Gohil


NieuwjaarswoordStichting A.G. van HamelKeltisch ColloquiumZiekte en gezondheid
Title (EN): New Year's Address 2021
Abstract (EN):

In his annual New Year's address the chairman of the board of the Stichting A.G. van Hamel voor Keltische Studies reflects on a year in which the Foundation was forced to postpone many of its usual lectures and events. With the present difficulties set to continue into the new year, the Foundation will take a digital turn in celebrating its 30th anniversary by digitising the older issues of Kelten and the earlier Mededelingen, making thirty years' worth of scholarship available to the public. Moreover, the Foundation is pleased to announce that this year's issues of Kelten will be dedicated to the highly current theme of In Sickness and Health, exploring various aspects of the Celtic corpus of medicinal texts. Finally, the Foundation will step up its preparations for the grand celebrations of 2023, when the Utrecht chair of Celtic Studies will have existed for a full century and the Netherlands will play host to the International Congress of Celtic Studies.

2020. Een jaar dat niet snel vergeten zal worden, en dat de meesten onder ons snel achter ons willen laten… Begin vorig jaar, nog vóór de corona-heisa, hadden we nochtans erg goede moed en waren de vooruitzichten rooskleurig, in de eerste plaats voor 2020 zelf. Echter, zoals algemeen geweten, is het een jaar van uitstel geweest op alle vlakken, en zullen we aanvankelijk ook nog wel op onze honger blijven zitten. Dat neemt niet weg dat het tegelijkertijd een degelijk moment is om tot bezinning te komen, om aan introspectie te doen, en dat hebben we als Stichting dan ook gedaan.

Het afgelopen jaar is er in concrete zin maar weinig gebeurd, is er niets georganiseerd kunnen worden: geen Keltisch Colloquium, geen Keltfest, geen Castlefest, geen boekenverkoop, geen interactieve workshops, niets. Aanvankelijk was het verzoek er om via digitale weg bijv. lezingen te organiseren, maar helaas is dit geen ideaal vervangmiddel. Bovendien is één van de redenen om met name een colloquium te organiseren om mensen bij elkaar te brengen, om gedachten uit te wisselen, om constructieve ideeën te poneren, en eerlijk gezegd bieden digitale wegen hiervoor geen of weinig soelaas. Op dit moment van schrijven zijn de corona-cijfers nog steeds barslecht, en dat in gans Europa. Laten we echter vooruitkijken en ervan uit gaan dat 2021 een jaar van herstel en verwondering gaat worden.

Sowieso zullen onze activiteiten pas ten allervroegste in het najaar van 2021 hervatten. Het risico is nog steeds veel te groot om grootse evenementen te organiseren, en ondanks het feit dat we gemotiveerde sprekers ‘in de wachtkamer’ hebben voor een colloquium, is niets onprettiger dan weer iets te moeten annuleren. Dus zullen we in ieder geval pas in 2022 weer uitpakken met een Keltisch Colloquium. Met een beetje geluk kunnen we dit najaar wel weer een lezing organiseren, wellicht kleinschalig, maar niettemin een perspectief.

We willen u ook nog herinneren aan het belangrijke jaar 2023, viering van 100 jaar Keltisch in Utrecht én tegelijkertijd het jaar van het 17e International Congress of Celtic Studies (ICCS). Zonder alle pijlen te willen richten op dat ene jaar, is het wel zo dat we er tezamen een topjaar van kunnen maken in de hoop ook zo de malaise waarin we nu zitten te vergeten. Even een reminder: 100 jaar Keltisch impliceert dat het in 2023 exact een eeuw geleden is dat prof. A.G. van Hamel hoogleraar Keltisch werd waarna Keltisch een constant verhaal is gebleven in Nederland. Het eerder vermelde ICCS is meteen ook een topper voor Nederland, aangezien het de eerste keer is dat deze grootschalige conferentie in Utrecht wordt georganiseerd! Het congres wordt om de vier jaar gehouden en dit meestal voor een ganse week: het blijkt telkens een smeltkroes te zijn van grote aantallen keltologen van over de gehele wereld.

Dit jaar had ook een feestjaar kunnen worden: onze Stichting bestaat namelijk exact 30 jaar! De bedoeling was dan inderdaad om dit ene jaar in de verf te zetten met onder andere een uitgebreid colloquium, maar zoals reeds vermeld zal dit uitgesteld worden naar 2022. We nemen wel de gelegenheid te baat om over te gaan tot het online publiceren en vrij toegankelijk maken van oudere nummers van ons tijdschrift. Tussen 1991 en 1998 spraken we nog over Mededelingen, maar tussen 1999 en 2015 was Kelten een heus kwartaalblad dat vier keer per jaar in gedrukte vorm uitkwam. Sinds we de focus hebben gelegd op het digitaal publiceren, krijgen we meer en meer de vraag om iets te doen met de oude Kelten-tijdschriften, ook al omdat vele nummers gewoonweg niet meer beschikbaar zijn. Drie decennia van aandacht voor de Keltologie zal op nu op deze wijze mooi gevierd kunnen worden en de zoektocht naar bepaalde artikels zal ook vergemakkelijkt worden!

Geheel in lijn met de mondiale context op dit ogenblik kan ik ook melden dat het nieuwe themajaar van Kelten in 2021 gewijd zal zijn aan ziekte en gezondheid. Niets is actueler dan die twee woorden en we vonden het dan ook meer dan gepast om hieromtrent een thema te maken. Er wordt de laatste jaren bovendien bijzonder veel vernieuwend onderzoek naar medicinale teksten en handboeken uit de Keltische landen gedaan, wat natuurlijk betekent dat hier ook heel wat over geschreven kan worden.

Kortom, er staat ons veel te wachten de komende jaren, misschien is dit dan wel de spreekwoordelijke stilte voor de storm. Ik hoop dat 2021 voor ons allen een vruchtbaar jaar wordt, een jaar waarin we een blakende gezondheid kunnen voorleggen, en tegelijk een jaar waarin we ons goed voorbereiden op de nakende evenementen waarbij we elkaar weer kunnen treffen. We blijven goed samenwerken met de Studievereniging Asterix en hopen ook in 2021 concreet van start te kunnen gaan met het Maartje Draak-fonds dat gedeeltelijk is ondergebracht bij de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen). Dit fonds richt zich tot de opleiding Keltisch aan de UU én de Stichting om tezamen activiteiten te organiseren die de kennis van de Keltische cultuur en informatie over de Kelten nog beter te gaan verspreiden. Wellicht dat 2021 zelf ook nog te vroeg gaat zijn om er daadwerkelijk de vruchten van te plukken, maar op zijn minst hopen we het nodige te kunnen treffen opdat we wel resultaat hebben in 2022.

Ten slotte wil ik jullie allen van harte bedanken voor de blijvende interesse, passie en aandacht. We hopen ook zeker dit jaar op uw steun te mogen rekenen en bij deze wens ik jullie het allerbeste in dit nieuwe jaar en dat een goede gezondheid moge zegevieren!Vorige bijdrage
Keltisch-Germaans taalcontact in de voorgeschiedenis
Paulus van Sluis
12 oktober 2021
Volgende bijdrage
The Sophia Morrison collection of Manx folk charms
Stephen Miller
5 maart 2021