Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen in 2021

From Kelten
k92-2022-jaski-publicatieoverzicht-keltologen-nederland
92
Gepubliceerd: 17 oktober 2022
Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen in 2021
Bart Jaski
Title (EN): Overview of publications by Dutch Celticists in 2021
Abstract (EN):

In order to inform our readers of the latest developments in Celtic Studies, Kelten offers an overview of academic publications in the fields of Celtic linguistics, literature, history and archaeology by Dutch scholars, published during the preceding year. Publications in Kelten itself are not included. Earlier publications by Dutch celtologists may be found in the general overview on www.vanhamel.nl/codecs/PONK. Corrections, or references to any publication we may have overlooked, may be sent to redactie@vanhamel.nl.

De redactie streeft ernaar de lezers van Kelten zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van Keltische studies. Daarom plaatsen we eenmaal per jaar een overzicht van de publicaties van Nederlandse keltologen en (van) zij die werkzaam zijn in andere vakgebieden maar wel bijdragen aan de keltologie. In alle gevallen gaat het om publicaties die gerelateerd zijn aan Keltische taalkunde, letterkunde, geschiedenis of archeologie. Hieronder treft u een alfabetische lijst van publicaties die officieel in het jaar 2021 zijn verschenen. De publicaties in Kelten zijn niet in deze lijst verwerkt.

Bij het samenstellen van de lijst hebben we gebruikgemaakt van de gegevens voor zover deze bij ons bekend of door ons traceerbaar waren. In dit opzicht benadrukken we het voorlopige karakter van deze lijst. Graag willen we onze informanten bedanken voor hun bijdragen aan deze lijst. Mocht u aanvullingen hebben, dan kunt u contact opnemen met redactie@vanhamel.nl. De gegevens zullen dan in de volgende lijst verwerkt worden. Voor informatie over eerdere publicaties van Nederlandse keltologen verwijzen we u naar de online versie op www.vanhamel.nl/codecs/PONK. Inmiddels zijn op deze plaats ook weer meerdere aanvullingen verwerkt.

Beuken, Ruud van den

Avant-Garde nationalism at the Dublin Gate Theatre, 1928-1940 (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2021).

"Something left over from the Eighteenth Century, undergoing a slow process of decay": The impotence of the Ascendancy in Mary Manning’s Youth’s the season–? (1931).
In: David Clare, Fiona McDonagh en Justine Nakase (red.), The golden thread. Irish women playwrights. Vol. 1 (1716-1992) (Liverpool: Liverpool University Press, 2021) 185
–196.

[met Marguérite Corporaal (red.)]
A stage of emancipation. Change and progress at the Dublin Gate Theatre (Liverpool: Liverpool University Press, 2021).

Blom, Alderik H.

[met Jürgen Uhlich en Torsten Meißner (red.)]
Zeitschrift für celtische Philologie 68 (2021).

Deloof, Jan

Poortwachters: wat mij boeide in Bretagne (Soest: Boekscout, 2021).

Edel, Doris

Literature and empowerment: the sexual relationships in Acallam na Senórach.
In: Zeitschrift für celtische Philologie 68 (2021) 121–166.

Fontijn, David R.

Power requires others: "institutional realities" and the significance of individual power in Late Prehistoric Europe.
In: 
T.L. Thurston en Manuel Fernandez-Götz (red.), Power from below in premodern societies. The dynamics of political complexity in the archaeological record (Cambridge: Cambridge University Press, 2021) 90–105.

Jansen, Richard

Verleden als leidraad: ijzertijdbewoning en landschapsinrichting in noord-oostelijk Noord-Brabant in verleden én heden. Proefschrift, Universiteit Leiden, 2021.
https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/3210297

Jaski, Bart

Dianchride and the Book of Dimma. 
In: Peritia 32 (2021) 115–132.

Kortlandt, Frederik

New Indo-European and Balto-Slavic studies (Düren: Shaker Verlag, 2021).

Kroonen, Guus

[met Axel I. Palmér, Anthony Jakob, Rasmus Thorsø, Paulus S. van Sluis en Cid Swanenvleugel]
Proto-Indo-European ‘fox’ and the reconstruction of an athematic ḱ-stem.
In: Indo-European linguistics 9.1 (2021) 234–263.

Meelen, Marieke

[met David Willis]
Towards a historical treebank of Middle and Early Modern Welsh, part I: workflow and POS tagging.
In: Journal of Celtic linguistics 22 (2021) 125–154.

Nooij, Lars B.

A new history of the Stowe Missal: towards an edition of the Stowe John and the Irish tract on the Mass. Proefschrift, National University of Ireland, Maynooth, 2021.
https://mural.maynoothuniversity.ie/14931/

Nuijten, Anouk

Critical editions of Aided Ailella ⁊ Chonaill Chernaig and Aided Cheit maic Mágach with translations, textual notes and commentary. Proefschrift, University of Cambridge, 2021. https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/324456

Otten, Willemien

Eriugena as the last patristic cosmologist.
In: Markus Vinzent (red.), Papers presented at the Eighteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2019. Vol. 19: Eriugena's Christian neoplatonism and its sources in patristic and ancient philosophy, Studia patristica 122 (Leuven: Peeters, 2021) 127–142.

Sluis, Paulus S. van 

Zie 'Kroonen, Guus'.

Stam, Nike

Two notes on Céile Críst from the commentary to the Félire Óengusso.
In: Ériu 71 (2021) 1–18.

Between innovation and tradition: code-switching in the transmission of the commentary to the Félire Óengusso.
In: Medieval Worlds 13 (2021) 120–146.
https://doi.org/10.1553/medievalworlds_no13_2021s120

Swanenvleugel, Cid

Zie 'Kroonen, Guus'.

Toorians, Lauran

Een etymologie voor Vlaanderen: waar de wol vandaan komt.
In: Bulletin d’Information de la Société Belge d’Études Celtiques / Nieuwsbericht van het Belgisch Genootschap voor Keltische Studies 35 (2021) 65–72.
Oorspronkelijk online gepubliceerd: https://neerlandistiek.nl/2021/05/etymologica-een-etymologie-voor-vlaanderen-waar-de-wol-vandaan-komt/

Vries, Ranke de

Medieval medicine and the healing of Caílte in Acallam na senórach.
In: North American journal of Celtic studies 5.1 (2021) 49–82.

Recensie van: 
Robin Chapman Stacey, Law and the imagination in Medieval Wales (2018).
In: Journal for English and Germanic philology 120.2 (2021) 240–243.

Toevoegingen voor 2020

Derks, Ton

The impact of empire on cult places and ritual practices in Roman Gaul and Germany.
In: Vladimir D. Mihajlović en Marko A. Janković (red.), Pervading empire: relationality and diversity in the Roman provinces, Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge 73 (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2020) 281–298.

Heeren, Stijn, Nico Roymans, Jan-Willem de Kort en Vincent van der Veen

Archeologisch onderzoek bij Graetheide, gemeente Sittard-Geleen: twee schatvondsten met Keltische munten uit de 1ste eeuw voor Chr. en houtskoolmeilers uit de IJzertijd en Romeinse tijd, Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 82 (Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, 2020).

Leerssen, Joep

Charisma and aftermath.
Digesting the past. Anthologies and bicultural memory in Ireland.
In: Joep Leerssen (red.), Parnell and his times (Cambridge: Cambridge University Press, 2020) 1–17 en 123–147.

Meelen, Marieke

Reconstructing the rise of verb second in Welsh.
In: Rebecca Woods en Sam Wolfe (red.), Rethinking verb second (Oxford: Oxford University Press, 2020) 426–454.

Volmering, Nicole

The adaptation of the Visio Sancti Pauli in the West: the evidence of Redaction VI.
In: Peritia 31 (2020) 225–254.Vorige bijdrage
Migratie of elitenetwerken als verklaringsmodel voor veranderende grafgebruiken
Nico Roymans
9 december 2022
Volgende bijdrage
Nieuws en mededelingen Kelten 92
Sanne Nooij
9 december 2022