Kelten wordt open-access

From Kelten
k78-2019-redactie-voorwoord-kelten-open-access
78
Gepubliceerd: 21 maart 2019
Kelten wordt open-access
Redactie


voorwoordKeltenopen-access
Title (EN): Kelten goes open-access
Abstract (EN):

Having gone partly digital over the past few years, Kelten is now Europe's first open-access journal in the field of Celtic studies.

Vanaf 2019 is Kelten een open-accesstijdschrift geworden, dat over de gehele wereld gelezen kan worden, gratis en online. Daarmee is een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van de Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, tegenwoordig de ondertitel van het blad Kelten, dat teruggaat tot de stichting van de Stichting in 1991. Aanvankelijk kwamen de Mededelingen nog uit op A5 formaat, en met een vrij losse vorm en inhoud. In 1999 kwam het eerste nummer op A4 formaat uit, dat zowel qua opmaak als voor afbeeldingen nieuwe mogelijkheden bood. Kelten, zoals de hoofdtitel nu luidde, werd een blad dat er steeds professioneler uit ging zien, met ook vertaalde bijdragen van buitenlandse auteurs, vierkleuren-druk en themanummers. De oplage lag destijds op 250 stuks. Maar met de opkomst van het internet en de sociale media, en een afname van het aantal begunstigers bleek het voor de redactie en de Stichting steeds lastiger om een papieren blad vier keer per jaar uit te geven en te versturen.

In 2016 kwam Kelten dan ook voor het eerst digitaal uit, drie keer per jaar, en verscheen er aan het einde van het jaar een gedrukt jaarboek met een extra, lang artikel. Deze veranderingen losten echter niet alle problemen op, zoals de tijdrovende en technisch lastige opmaak, het moeilijker worden van het verkrijgen van kopij, en de beperkte verspreiding. De redactie hoopt dat met het opzetten van het eerste open-accesstijdschrift op het gebied van de keltologie in Europa Kelten een nieuw elan krijgt: moderner, efficiënter, bekender en internationaler. Voor het eerst worden ook Engelstalige bijdragen (beperkt) toegestaan en kan er ook het hele jaar door gepubliceerd worden. Naast de publicatie op de website verzamelt de redactie vier keer per jaar de bijdragen en stuurt ze als nieuwe Kelten compleet met omslag in pdf-vorm naar de begunstigers. Ook blijft het gedrukte jaarboek aan het einde van het jaar gewoon bestaan. Wat dat betreft zijn de veranderingen ten opzichte van de laatste jaren voor onze begunstigers slechts gering. Door open-access te publiceren, hopen we dat Kelten toekomstbestendig blijft en ook weer nieuwe lezers kan interesseren in het vakgebied, zodat het tijdschrift, net als de Stichting zelf, volop kan meedoen aan de viering van 100 jaar keltologie in Nederland in 2023. De redactie wenst u veel leesplezier toe.Volgende bijdrage
‘Hoe karakteristiek’: de boekencollectie van Maartje Draak in de Universiteitsbibliotheek Utrecht
Bart Jaski
22 maart 2019