Overzicht van bachelor- en masterscripties Keltisch op Nederlandse universiteiten 2021/2022

From Kelten
k94-2023-voorrips-scriptieoverzicht-2021/2022
94
Gepubliceerd: 30 maart 2023
Overzicht van bachelor- en masterscripties Keltisch op Nederlandse universiteiten 2021/2022
Joyce Voorrips
Title (EN): Bibliography of BA and MA theses in Celtic studies at Dutch universities 2021/2022
Abstract (EN):

In order to bring the work of a new generation of young scholars to the attention of a larger audience, Kelten offers an overview of BA and MA theses in Celtic Studies written at Dutch universities during the preceding year. The overview is in alphabetical order, based on the surnames of the authors. Most theses are available for download through digital university repositories, and direct links are included below. Corrections, or references to any thesis we may have missed, may be sent to redactie@vanhamel.nl.

De Stichting A. G. van Hamel streeft ernaar ruchtbaarheid te geven aan het onderzoek van studenten Keltisch in Nederland, door een podium te bieden voor jonge keltologen, zodat we een geïnteresseerd publiek kunnen laten zien wat de nieuwe generatie bezighoudt. Sinds 2011 plaatst de redactie van Kelten daarom eenmaal per jaar een alfabetisch overzicht met de titels van Nederlandse scripties op het gebied van Keltische taalkunde, letterkunde, geschiedenis en archeologie. Het gaat hierbij om bachelor- en masterscripties van het afgelopen academisch jaar, dus in het huidig overzicht staan de scripties die zijn geschreven als sluitstuk van het jaar 2021–2022. Bij het samenstellen van de lijst hebben we gebruik gemaakt van de gegevens voor zover deze door ons traceerbaar waren. In dit opzicht benadrukken we dan ook het voorlopige karakter van deze lijst. Aanvullingen of correcties kunt u sturen aan redactie@vanhamel.nl en zullen in het volgende overzicht worden verwerkt. De meeste eindwerkstukken zijn te downloaden via de digitale repositoria van de betreffende universiteiten.

Al-Atabi, Maria

Les raciness historiques d’un conte Breton: une reconstruction des rites d’intronisation celtiques.
(BA Franse taal en cultuur, Universiteit Leiden)
URL: https://studenttheses.universiteitleiden.nl/handle/1887/3421221?solr_nav%5Bid%5D=89faaaccca98ea3d2058&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=4 (closed access)

Driel, Ella van

From courtly love to consent, Arthuriana and the importance of adaptation: the classic love triangle represented in Le morte Darthur, The mists of Avalon and Once & future.
(MA Literature Today, Universiteit Utrecht)
URL: https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/567 (open access)

Froukje, Kooistra

Insults and compliments in medieval Welsh prose tales: a case study.
(MA Ancient, Medieval and Renaissance Studies, Universiteit Utrecht)
URL: https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/42569 (open access)

Janssen, Bart

Barbaren of heldhaftige strijders? Keltische representatie in Griekse kunst en literatuur.
(BA Geschiedenis, Universiteit Utrecht)
URL: https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/40293 (open access)

Kelly, Caoimhín 

The legal status of the Irish language in the European Union.
(MA Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam)
URL: https://scripties.uba.uva.nl/search?id=c7010513 (open access)

Kips, Joppe

This is what I inherit: domestic elegy in the poetry of Medbh McGuckian and Eiléan Ní Chuilleanáin.
(BA English Language and Culture, Universiteit Utrecht)
URL: https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/40318 (open access)

Klein, Koen

Object and shared identities in Roman military communities: an objectscape approach to mapping identities in northern Roman Britain during the 1st and 2nd century AD.
(BA Geschiedenis, Universiteit Leiden)
URL: https://studenttheses.universiteitleiden.nl/handle/1887/3304379?solr_nav%5Bid%5D=21fc21dc063b2ffe031d&solr_nav%5Bpage%5D=2&solr_nav%5Boffset%5D=6 (closed access)

Laout, Alex

Romeinse militaire virtus. De virtus van Caesars legionairs tijdens de Bello Gallico.
(MA Militaire Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam)
URL: https://scripties.uba.uva.nl/search?id=c4084858 (open access)

Lit, Meike van

Which way to go? A least cost path analysis on the Iron Age broch landscapes of northern Scotland.
(BA Archeologie, Universiteit Leiden)
URL: https://studenttheses.universiteitleiden.nl/handle/1887/3209364?solr_nav%5Bid%5D=e3bf7fd338041f473e17&solr_nav%5Bpage%5D=1&solr_nav%5Boffset%5D=12 (closed access)

Peters, Eva

Greater than the sum of its parts: on the intersections of Dafydd ap Gwilym's Marwnadau.
(BA Keltische talen en cultuur, Universiteit Utrecht)
URL: (nog) niet beschikbaar.

Port, Nicolas

The immortality of King Arthur: the representation of Arthurian legends in contemporary Japanese and American pop culture.
(MA Literary Studies, Universiteit Leiden)
URL: https://studenttheses.universiteitleiden.nl/handle/1887/3212896?solr_nav%5Bid%5D=16885abad7161f3f8eb8&solr_nav%5Bpage%5D=4&solr_nav%5Boffset%5D=1 (closed access)

Schreurs, Xavier

The mergence of Jupiter and trees: an analysis of the regional influences of syncretized Romano-Celtic elements on Jupiter columns in Northwestern Europe.
(MA Archaeology, Universiteit Leiden)
URL: https://studenttheses.universiteitleiden.nl/handle/1887/3421360?solr_nav%5Bid%5D=8c7fac46ba6867d73d39&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=5 (open access)

Spuijbroek, Dennis

Faith and loving in medieval Wales: a partial edition of Kedymdeithyas Amlyn ac Amic.
(BA Keltische talen en cultuur, Universiteit Utrecht)
URL: (nog) niet beschikbaar.

Swanenvleugel, Cid

Reconstructing Proto-Italo-Celtic: on the common origins of the phonemic systems and verbal TAM categories of Italic and Celtic.
(MA Linguistics, Universiteit Leiden)
URL: https://studenttheses.universiteitleiden.nl/handle/1887/3209839?solr_nav%5Bid%5D=8c7fac46ba6867d73d39&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=11 (open access)

Vogels, Nina

Accessing Irish cultural heritage online: a usability study of Irish Script On Screen and Corpus of Electronic Texts.
(MA Archival and Information Studies, Universiteit van Amsterdam)
URL: https://scripties.uba.uva.nl/search?id=c5117819 (open access)

Toevoegingen aan de lijst van 2020-2021

Giepmans, Celine

The motivation to learn Gaelic among Scottish adults: a questionnaire.
(BA English Language and Culture, Universiteit Utrecht)
URL: https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/1428 (open access)

Nitsche, Jet

More than a woman to me: a comparison of female personifications of Ireland in the late nineteenth century.
(BA Language and Culture Studies, Universiteit Utrecht)
URL: https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/36076 (open access)

Post, Erik

Polishing the grail: adaptation and medievalism in T. H. White’s The once and future king.
(MA Literary Studies, Universiteit Leiden)
URL: https://studenttheses.universiteitleiden.nl/handle/1887/133481?solr_nav%5Bid%5D=f4996f061406f6d126a5&solr_nav%5Bpage%5D=1&solr_nav%5Boffset%5D=16 (closed access

Veer, Matthijs van der

Cultuurvermenging in de Lage Landen: een onderzoek naar de culturele contacten tussen de Cananefaten en de Romeinen.
(BA Geschiedenis, Universiteit Leiden)
URL: https://studenttheses.universiteitleiden.nl/handle/1887/3454174?solr_nav%5Bid%5D=8c7fac46ba6867d73d39&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=16 (closed access)Vorige bijdrage
De langverwachte leergang Middelwelsh
Pierre Faure
2 maart 2023
Volgende bijdrage
Nieuws en mededelingen Kelten 94
Thyra van Veen
30 maart 2023