Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen in 2022

From Kelten
k96-2023-jaski-publicatieoverzicht-keltologen-nederland
96
Gepubliceerd: 22 september 2023
Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen in 2022
Bart Jaski
Title (EN): Overview of publications by Dutch Celticists in 2022
Abstract (EN):

In order to inform our readers of the latest developments in Celtic Studies, Kelten offers an overview of academic publications in the fields of Celtic linguistics, literature, history and archaeology by Dutch scholars, published during the preceding year. Publications in Kelten itself are not included. Earlier publications by Dutch celtologists may be found in the general overview on codecs.vanhamel.nl/PONK. Corrections, or references to any publication we may have overlooked, may be sent to redactie@vanhamel.nl.

De redactie streeft ernaar de lezers van Kelten zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van de Keltische studies. Daarom plaatsen we eenmaal per jaar een overzicht van de publicaties van Nederlandse keltologen en (van) zij die werkzaam zijn in andere vakgebieden maar wel bijdragen aan de keltologie. In alle gevallen gaat het om publicaties die gerelateerd zijn aan Keltische taalkunde, letterkunde, geschiedenis of archeologie. Hieronder treft u een alfabetische lijst van publicaties die officieel in het jaar 2022 zijn verschenen. De publicaties in Kelten zijn niet in deze lijst verwerkt.

Bij het samenstellen van de lijst hebben we gebruikgemaakt van de gegevens voor zover deze bij ons bekend of door ons traceerbaar waren. In dit opzicht benadrukken we het voorlopige karakter van deze lijst. Graag willen we onze informanten bedanken voor hun bijdragen aan deze lijst. Mocht u aanvullingen hebben, dan kunt u contact opnemen met redactie@vanhamel.nl. De gegevens zullen dan in de volgende lijst verwerkt worden. Voor informatie over eerdere publicaties van Nederlandse keltologen verwijzen we u naar de online versie op codecs.vanhamel.nl/PONK. Inmiddels zijn op deze plaats ook weer meerdere aanvullingen verwerkt.

Beuken, Ruud van den

The old lady says 'No!' (1929) by Denis Johnston; Youth’s the season–? (1931) by Mary Manning.
In: Shaun Richards (red.), Fifty key Irish plays (Londen: Routledge, 2022) 49-52 en 53-6.

Blom, Alderik

[met Jürgen Uhlich, Torsten Meißner en Gordon Ó Riain (red.)]
Zeitschrift für celtische Philologie 69 (2022).

Recensie van:
Colin McAllister, The Cambridge gloss on the apocalypse. Cambridge University Library Dd.X.16 (2020).
In: Studia Celtica 56 (2022) 127-9.

Fransen, Theodorus

[met William Lamb en Delyth Prys (red.)]
Proceedings of the 4th Celtic Language Technology Workshop at LREC2022 (CLTW 4) / Proceedings of the CLTW 4 @ LREC2022 (Marseille: European Language Resources Association (ELRA), 2022).

Heeren, Stijn

[met Nico Roymans en Vincent van der Veen]
Keltische munten en muntschatten. IJzertijdvondsten uit de periode van Julius Caesars verovering.
In: Stijn Heeren, Mirjam Kars en Vincent van der Veen (red.), Van vondst tot verhaal: archeologische vondsten in particulier bezit (Utrecht: Matrijs, 2022) 64-77.

Meelen, Marieke

[met Mark Darling en David Willis]
Towards coreference resolution for Early Irish.
In: Theodorus Fransen, William Lamb en Delyth Prys (red.), Proceedings of the 4th Celtic Language Technology Workshop at LREC2022 (CLTW 4) / Proceedings of the CLTW 4 @ LREC2022 (Marseille: European Language Resources Association (ELRA), 2022) 85-93.

[met David Willis]
Creating annotated corpora for historical languages.
In: Journal of Historical Syntax 6.4 (2022) 1-5.

Meens, Rob

Confession, penance, and extreme unction.
In: Anders Winroth (red.) i.s.m. John C. Wei, The Cambridge history of medieval canon law (Cambridge: Cambridge University Press, 2022) 421-36.

Roymans, Nico

Zie ‘Heeren, Stijn’.

Nooij, Lars

[met Peter Schrijver]
Medieval Wales as a linguistic crossroads in Cambridge, Corpus Christi College, MS 153.
In: Michael Clarke en Máire Ní Mhaonaigh (red.), Medieval multilingual manuscripts: case studies from Ireland to Japan (Berlijn: De Gruyter, 2022) 55-66.

Schrijver, Peter

The development of Proto-Celtic *st in British Celtic.
In: Erich Poppe, Simon Rodway en Jenny Rowland (red.), Celts, Gaels, and Britons: studies in language and literature from Antiquity to the Middle Ages in honour of Patrick Sims-Williams (Turnhout: Brepols, 2022) 169-86.

Zie ‘Nooij, Lars’.

Sluis, Paulus van

Beekeeping in Celtic and Indo-European.
In: Studia Celtica 56 (2022) 1-28.

Smelik, Bernadette

Continuity and discontinuity in the Irish Arthurian romances.
In: Victoria Coldham-Fussell, Miriam Edlich-Muth en Renée Ward (red.), The Arthurian world (Londen: Routledge, 2022) 196-210.

Toorians, Lauran

Jenkin Thomas Philipps, every inch a Welshman and a poet moreover.
In: Studia Celtica 56 (2022) 107-22.

Recensie van:
Patrizia Bernardo Stempel, Muttergöttinnen und ihre Votivformulare. Eine sprachhistorische Studie (2021).
In: Voprosy Onomastiki / Problems of Onomastics 19.3 (2022) 322-3.

Vaan, Michiel de

From inflexion to derivation: the PIE word for ‘salt’.
In: Acta Linguistica Petropolitana 18 (Festschrift Kazansky) (2022) 412-25.

Veen, Vincent van der

Zie ‘Heeren, Stijn’

Toevoegingen voor 2021

Faure, Pierre

Pseudo -i-mutation in the Middle Breton verb.
In: Études celtiques 47 (2021) 189-96.

Stam, Nike

[met Christina Cleary en Andrea Palandri (assistent-redactie), Barry J. Lewis en Ruairí Ó hUiginn (red.)]
Celtica 33 (2021).

Toevoeging voor 2020

Nuijten, Anouk

Anti-heroism and warrior society in Aided Cheit mac Mágach.
In: Quaestio Insularis 21 (2020) 33-58.Vorige bijdrage
De Keltische Zomer: Publieksdag en Grote Alumnireünie
Thyra van Veen
6 oktober 2023
Volgende bijdrage
Nieuws en mededelingen Kelten 96
Bart Jaski
31 december 2023