Nieuwjaarswoord 2020

From Kelten
k82-2020-gohil-nieuwjaarswoord-stichting-a.g.-van-hamel-keltisch-colloquium-keltisch-2023
82
Gepubliceerd: 20 januari 2020
Nieuwjaarswoord 2020
Ashwin Gohil


NieuwjaarswoordStichting A.G. van HamelKeltisch ColloquiumKeltisch 2023
Title (EN): New Year's Address 2020
Abstract (EN):

In his annual New Year's Address, the chairman of the board of the Stichting A.G. van Hamel voor Keltische Studies reflects on the current state of affairs within the foundation. Last year, the foundation made significant progress, with the succesful launch of the online version of its journal Kelten and a noticeable rise in readership and student participation. The latter was also reflected in closer relations with Asterix, the Dutch student association for Celtic Studies. Moreover, the foundation was present at popular events such as Keltfest and, for the first time, Castlefest, offering both lectures and workshops. 

Looking forward, the next annual Celtic Colloquium will (most likely) take place on April 4th, again featuring lectures by 5-6 speakers on various topics of Celtic interest. Furthermore, 2020 will see the return of the foundation's autumnal lectures, held in close association with the department of Celtic Studies in Utrecht. Finally, the board is already preparing for the centenary of Celtic Studies in the Netherlands in 2023, which coincides with the 17th International Congress of Celtic Studies in Utrecht, aiming to raise interest in Celtic Studies among the general public. 

Eerst en vooral én in naam van het gehele bestuur en de redactie mijn beste wensen voor het nieuwe jaar! We willen jullie bedanken voor jullie betrokkenheid tijdens het afgelopen jaar, en hopen dat we ook dit jaar op jullie interesse en passie mogen rekenen.

De Stichting A.G van Hamel voor Keltische Studies gaat mooie tijden tegemoet, nu we sinds 2019 constructief uitpakken met een open-accesstijdschrift, waarbij we hopen op een veel groter bereik dan wat we de afgelopen decennia hebben kunnen realiseren. Met de toenemende digitalisering wordt dat nu eenmaal verwacht, en is het opportuun om zoveel mogelijk kanalen aan te spreken, maar de papieren versie blijft toch steeds een begeerd kleinood eveneens. Het digitale vult de papieren versie aan, en vice versa! De eerste tekenen zijn inderdaad veelbelovend, met zowel een duidelijke toename van onze volgers op de sociale media, als duizenden likes en delingen in het algemeen.

In het kader van het tijdschrift kunnen we nu ook met veel genoegen het nieuwe jaarthema onthullen. Nadat vorig jaar in het thema van ‘Handschriften’ stond, legt de redactie dit jaar de focus op ‘Kelten in contact’. Hierbij zullen de historische en zelfs prehistorische uitwisselingen tussen de verscheidene Keltische talen en volken met (die van) hun buren aan het licht worden gebracht.

Belangrijk bij een Stichting zijn verder steeds de samenwerkingen die gerealiseerd kunnen worden, en het bestuur kan melden dat deze concreter én vruchtbaarder worden. Allereerst hebben we eveneens sinds vorig jaar de banden weer aangehaald met de Studievereniging Asterix, en zullen we minimaal tweemaal per jaar tezamen zitten om onze wederzijdse belangen te evalueren. Studenten blijven een belangrijk doelpubliek voor de Stichting en in wezen hebben we het afgelopen jaar een beter jaar gehad dan voorheen op dit gebied, met bijvoorbeeld veel studentenlezers op de sociale media, enkele studenten die artikelen hebben geschreven voor het tijdschrift, en ook meerdere combilidmaatschappen van studenten; kortom, een grotere betrokkenheid. Ook kunnen we melden dat we in 2019 naast onze gebruikelijke aanwezigheid op Keltfest tevens voor het eerst verscheidene cursussen/lezingen hebben gegeven op Castlefest en we hopen hierop in 2020 verder te bouwen.

Vooral ook naar 2023 toe, een jaar waarin we 100 jaar Keltisch in Nederland gaan vieren en tevens het jaar van het 17e International Congress of Celtic Studies (ICCS): voorwaar geen klein bier, niet in de eerste plaats voor de opleiding Keltisch aan de Universiteit Utrecht (UU), maar evenmin voor onze Stichting! 100 jaar Keltisch impliceert dat het in 2023 exact een eeuw geleden is dat Prof. A.G. van Hamel hoogleraar Keltisch werd, en sindsdien is Keltisch een constante geworden in Nederland. Het 17e ICCS is dan weer een ander hoogtepunt voor Nederland, want het is de eerste keer dat zulk een internationaal gezelschap wordt georganiseerd in Utrecht. Dit congres wordt telkens om de vier jaar georganiseerd en meestal voor meerdere dagen of zelfs een goede week, waarbij keltologen van over heel de wereld bij elkaar komen en lezingen geven. Het is namelijk één van de grootste Keltologische conferenties wereldwijd, en dus een pure erezaak voor Utrecht! Op zulke momenten kunnen we enkel maar profiteren van goede samenwerkingsakkoorden, en zullen we samen met de Studievereniging en de universiteit verschillende activiteiten verzorgen. 2023 lijkt nog ver weg, maar er wordt al vurig nagedacht over de verschillende elementen die van dat jaar een topjaar moeten maken! De bedoeling is dat het niet uitsluitend een jaar van academici wordt, maar dat eenieder die geïnteresseerd is in Keltische talen en cultuur aan zijn trekken kan komen: we denken daarbij o.a. aan boekenmarkten, interactieve workshops, maar ook taalcursussen voor beginners zullen op de agenda staan.

Dichter bij het heden kan het bestuur reeds meedelen dat we in 2020 weer een gevarieerd Keltisch Colloquium gaan verzorgen. Het doel hierbij is zeker weer om 5-6 sprekers uit te nodigen, waarbij we kunnen meegeven dat het programma bijna rond is, met sprekers zoals o.a. dr. Roy van Beek (focus op archeologie en landschapsgeschiedenis van hoogveenlandschappen) en dr. Esther Le Mair. Voorlopig mikken we op zaterdag 4 april 2020, maar we houden u zeker op de hoogte!

Een Van Hamel-lezing – of misschien eerder een Maartje Draak-lezing – zal dit jaar ook weer van de partij zijn, mede dankzij het Maartje Draak Fonds. Enkele jaren geleden organiseerden we meestal in het najaar één of twee lezingen op een namiddag, met vooral een bekende academicus op het programma: een Van Hamel-lezing. De afgelopen jaren hebben we wat meer ingezet op taalcurssussen en minder op een lezing, maar we merken dat er toch veel interesse is om dat terug in het leven te roepen. Zoals gezegd zou de naam dan wel veranderen in een Maartje Draak-lezing. Maartje Draak was in 1955 de eerste vrouw die benoemd werd tot lid van de Afdeling Letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Meer nog, zij is de tweede professor Keltisch in Nederland, en dus de opvolger van Van Hamel. Maartje Draak is als uitgesproken feminist in een academische mannenwereld nooit getrouwd. Na haar dood tegen het einde van de vorige eeuw liet ze een deel van haar erfenis onderbrengen in een fonds bij de KNAW, t.b.v. de keltologie in Nederland. In dat fonds wordt o.a. voorzien dat de opleiding Keltisch en de Stichting jaarlijks over een bepaald bedrag kunnen beschikken om bijvoorbeeld een gerenommeerd keltoloog voor enige tijd naar Nederland te halen, waarbij er gedoceerd kan worden aan de UU maar waarbij er tevens een lezing wordt gegeven onder auspiciën van de Stichting. Dit geeft ons een serieuze financiële ruggensteun en tegelijkertijd kunnen we op die wijze ook het internationale, academische landschap van de keltologie beter in kaart brengen! Zo kunnen we voortaan jaarlijks iemand van over de ganse wereld uitnodigen die zich bezighoudt met Keltologie, en kunnen geïnteresseerden in de Benelux kennismaken met de wereldwijde aandacht en passie voor Keltische talen en cultuur, van Ierland tot in Japan!

Veel in petto dus, dit jaar én in de nabije toekomst! Het bestuur hoopt dan ook dat we op uw interesse en aandacht mogen rekenen, en dat we elkaar mogen ontmoeten tijdens de nakende evenementen! We zijn u dankbaar voor de trouwe interesse tot nu toe en laten we er samen een geslaagd 2020 van maken!Vorige bijdrage
‘Hij die niet leest is een dweil’: nieuw licht op de commentaartraditie van de Félire Óengusso
Nike Stam
28 september 2020
Volgende bijdrage
Variatie tussen gesproken en gezongen Bretons
Pierre Faure
3 februari 2020