Home

From Kelten
Revision as of 23:08, 28 September 2020 by DG (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Kelten nummer 84


Rekenen met taal: computationele taalkunde en historisch Iers
Theodorus Fransen
17 augustus 2020
Bringing medieval English and Welsh literature together
David Callander
14 september 2020
Celtic Myths and Legends Podcast
Lian Blasse
20 juli 2020
Wij Vikingen/Kelten/Friezen/alledrie*
Mussies Martine
31 augustus 2020
Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen in 2019
Bart Jaski
3 augustus 2020
Nieuws en mededelingen Kelten 84
Lars Nooij
2 oktober 2020

Kelten nummer 83


A gorchest Prydain: het Verenigd Koninkrijk door de ogen van Asterix
Martine Mussies en Wouter Steenbeek
11 mei 2020
De bijzondere boekencollectie van Van Hamel
Nina uit het Broek
8 juni 2020
De archeologische taalkunde van Cunliffe
Pierre Faure
25 mei 2020
Saint Patrick retold: the legend and history of Ireland’s patron saint
Ben Guy
22 juni 2020
De archieven van Van Hamel
Lars Nooij
27 april 2020
Nieuws en mededelingen Kelten 83
Anouk Nuijten
13 juli 2020

Jaarboekartikel


‘Hij die niet leest is een dweil’: nieuw licht op de commentaartraditie van de Félire Óengusso
Nike Stam
28 september 2020

Actueel nummer

Kelten

Over Kelten

Het tijdschrift Kelten wordt uitgegeven door de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, de Nederlandse stichting die zich sinds 1991 inzet om de studie van de Keltische talen en culturen te bevorderen, in het bijzonder in Nederland.


Cover

Alle afbeeldingen hierboven zijn afkomstig van Wikimedia Commons: Green Bridge of Wales (Pembrokeshire), John Speeds kaart van Cardiganshire, Wales, en het menselijk lichaam als astrologisch diagram in het Gutun Owain-handschrift (Aberystwyth, National Library of Wales, MS 3026C).


ISSN 1566-2071 (online)
ISSN 2542-5390 (jaarboek)