Home

From Kelten
Revision as of 12:44, 12 October 2021 by DG (talk | contribs)

Kelten nummer 89


Ireland encastellated: kastelen in middeleeuws Ierland
Lauran Toorians
25 oktober 2021

Kelten nummer 88


Silk or cherry in Oxford Book of Welsh Verse 17?
Andrew Breeze
30 augustus 2021
Van Amulet tot Zegen – religieuze taalinstrumenten ter genezing en bescherming
Jacqueline Borsje
20 september 2021
Ierse toverspreuken van vroeger tot nu
David Mulder
10 september 2021
Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen in 2020
Bart Jaski
26 juli 2021
Nieuws en mededelingen Kelten 88
Lars Nooij
11 oktober 2021

Jaarboekartikel


Keltisch-Germaans taalcontact in de voorgeschiedenis
Paulus van Sluis
12 oktober 2021

Meer artikelen?


Actueel nummer

Kelten

Over Kelten

Het tijdschrift Kelten wordt uitgegeven door de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, de Nederlandse stichting die zich sinds 1991 inzet om de studie van de Keltische talen en culturen te bevorderen, in het bijzonder in Nederland.


Cover

Alle afbeeldingen hierboven zijn afkomstig van Wikimedia Commons: Green Bridge of Wales (Pembrokeshire), John Speeds kaart van Cardiganshire, Wales, en het menselijk lichaam als astrologisch diagram in het Gutun Owain-handschrift (Aberystwyth, National Library of Wales, MS 3026C).


ISSN 1566-2071 (online)
ISSN 2542-5390 (jaarboek)